Traditionell karate

Vi tränar traditionell Okinawa/Japan karate i enlighet med karatens historiska arv från Okinawa.
Träningen är inriktad på Martial arts, karate enligt traditionen som självförsvar, personlig utveckling, kamp, styrka, motion och ett hälsosamt liv.
Barnträningen är anpassad till barn och ger en god introduktion och grund för fortsatt utveckling inom karaten.

Hikarikai Karate lär inte ut  sport och tävlingsinriktad karate utan lär ut autentisk traditionell Karate med rötterna från Okinawa/Japan. Vi fokuserar på träning för att utveckla effektivt självförsvar.
 Vi är en av få karateskolor i Sverige som inte fokuserar på att lära ut tävlingskarate. Vi har istället valt den svårare vägen att bevara och utveckla det kulturella arvet som Okinawa karate var avsett att läras ut på.
Sport karate  och Budo karate är väldigt olika. Den ena är endast sport utan martial arts tillämpning medans Budokarate är martial arts  med tekniker för att försvara livet och befrämja ett hälsosamt liv med bra karaktär.

Vi lär ut Okinawa Nahate Gojuryu och Ryukyu Kobudo samt Shitoryu Kaneta-ha (Motobu-ha style)  
Vi representerar våra huvudorganisationer i Japan.
Lärarna inom Hikarikai har behörighet och lärarlicens från Japan.
För att självständigt lära ut karate krävs nomalt minst  att du graderat till 5 Dan och innehar Shihan license.

 

Vi tränar Shitoryu Kaneta-ha (Motobu-ha style)

De vuxna tränar också  Gojuryu 

Vi tränar Ryukyu Kobudo.
Traditionella vapen från Okinawa.