Katalista -Nahate Gojuryu Yuzenkai

1-  GEKISAI SHODAN  
1-    GEKISAI NIDAN      
1-    SANCHIN              
1-    TENCHO                 
1-    SEIENCHIN            
1-    SAIFA                      
2-    SESAN                      
2-    SEPAI                        
3-    SISOUCHIN            
3-    SANSERU                
4-    KURURUNFA        
5-    SUPARINPEI            
5-    KAKUFA                
7-    BECHURIN

1= kata krav för Shodan. Minst 18 år och godkänt teoretiskt prov.
God förståelse av Gojuryus grundpinciper.
2= katakrav för Nidan
3= katakrav för Sandan
4= katakrav för Yondan
5= katakrav för Godan
För alla nivåer gäller att man ska kunna visa god tillämpning av 
Bunkai.

NAHATE RYUEI-RYU YUZENKAI KATA

5-   ANNAN                                          
5-   HEIKU                         
5-   PAIKU