Gojuryu Historia

Kanryou Higaonna
(1853 – 1916) 東恩納 寛量
Upphovsman till den stil som vi idag känner som Gojuryu.
Kanryo Higaonna hade tre kända berömda elever - Juhatsu Kyodo, Chojun Miyagi, and Seiko Higa.
 Enligt historien antas Higaonna levt i Kina under en längre period och där lärt Kung Fu från en mästare vid namn Tou Ruko (Ru Ruko). Det är dock omtvistat att det skulle levt en Kung fu mästare med detta namn vid denna tid.
Tack vare Higaonnas arbete med att samla och undervisa sina elever i Martial arts i Naha-te existerar idag Gojuryu.

Chojun Miyagi
(1888-1953)宮城 長順
Han började träna karate under ledning av Kanryo Higaonna vid 14 års ålder. 
Han studerade i 14 år under Higaonna fram till dennes död 1915.

MIYAGI Chojun hade stort inflytande för spridningen av Goju-Ryu Karate till Japan. Han besökte regelbundet Kyoto distriktet under en period på 30-talet. Han undervisade där vid universitet ( Gogen Yamaguchi var en av hans studenter där)
Miyagi strävade efter att få in Gojuryu karate som en del i den fysiska fostran i skolsystemet.

Namnet Goju ryu kommer från Miyagis elev Sinsato Jinan (1901-1945),som vid en demostration av stilen i Japan tillfrågades vad stilen hette. Han uppgav då att stilen var Goju ryu. Namnet godkändes sedan av Miyagi.  Namnet tog han från en rad i Bubishi ( en klassisk Kinesisk text om martial arts). Texten kommer från en rad som beskriver de åtta grunderna för martial arts . Den lyder  " Ho Goju Donto" andning är hårdhet och mjukhet

 Seiko Higa
(1898–1966) 比嘉 世幸
Han var en av de sista eleverna som studerade för Kanryo Higaonna, Han fortsatte sen att studera för Chojun Miyagi . Higa grundade sin egen dojo redan1931. Higas ideer och metoder om karate skiljde sig åt till stora delar från Miyagis..

Chojun Miyagi såg karate som fysik fostran för ungdom lika som Judo och kendo. Han strävade efter att få in karaten inom skolväsendet. Higa däremot fortsatte att undervisa karate som  Martial arts i Naha Okinawa .  
Higaonna och Higa’s far var släktingar och bästa vänner. När Higa växte upp som barn tog han del av sin fars och Higaonnas syn på karate.

Juhatsu Kyoda
(1887-1968) 許田 重発
Han var en av Kanryo Higaonna äldsta elever.
Han tränade tillsammans med Miyagi under Higaonna. Han delade inte Miyagis syn på den fortsatta utvecklingen av Karaten efter Miyagi.Han grundade sin egen stil Touon-Ryu , vilket betyder Higaonnas stil med kinesiskt uttal av Higaonna. Kyoda var trogen med Higaonnas stil och ändrade inget i teknikerna.

Kanki Izumikawa
(1908 – 1969)泉川寛喜
 Izumikawa var en av de första som etablerade dojo på Japanska fastlandet . Han etablerade sin dojo i östra Japan 1934 och blev där den första Gojuryu Dojon i östra Japan. Izumikawas  Goju-Ryu Karate sped sig sedan till Hawaii och Syd AmeriKa. Izumikawa var en aktoritet inom Okinawa-Goju-Ryu på det Japanska fastlandet till sin död 1969. Han var graderad 10 dan inom Gojuryu vid sin död.
Izumikawa’s första lärare var Juhatsu Kyoda, de var släktingar. Izumikawa studerade sen för Seiko Higa och blev en av dennes främsta elever. 
 

Yuzenkai

Yoshiaki Naganuma
長沼善秋(1944~)

Hanshi Naganuma började träna i Izumikawas dojo 1964 . Han tränade där med Kanki Izumikawa och äldste sonen Kanbun som efterträde fadern vid dennes bortgång 1969, fram till äldste sonen Kanbuns bortgång 1974.
Han är en av de sista från den generationen som har erfarenhet av Goju-Ryu Karate i riktig kamp.
Han har alltid varit motståndare till karatens utveckling i sportriktning och har velat behålla karate som Martial arts.
Efter Izumikawas bortgång efterträddes han av äldste sonen som olyckligtvis dog ung. Den fortsatta utvecklingen av Gojuryu blev mer i sportkarate form under JKF och det ursprungliga systemet och teknikerna började urholkas.
Hanshi Naganuma valde att bevara den gamla traditionen och grundade Yuzenkai tillsammans med några av  Izumikawa's äldre elever som ville bevara den gamla traditonen av Martial arts.
Hanshi Naganuma är Hanshi 10thDAN in GOJU-RYU international KARATEDO-KOBUDO Union Yuzenkai. 2013 överförde han funktionen som Kancho till Shihan Omoto,och tog själv funtionen som supreme adviser YUZENKAI. Den traditionella gamla Goju-Ryu Karaten före sport karaten har lämnats vidare till oss att förvalta av Hanshi Yoshiaki Naganuma och hans äldsta Shihan Isamu Kato. Namnet  YUZENKAI är bildat från deras förnamn för att hedra dem.
 

Kazunori Omoto 尾本一則(1958~)
Hanshi 9 Dan  Gojuryu International Karate Kobudo Union.

Kancho Omoto har studerat Nahate Gojuryu Karate sedan 1973 under Hanshi Yoshiaki Naganuma . När Omoto erhöll sin första grad svart bälte skedde en stor förändring av karaten I Japan. Alla gamla ursprunliga kator förändrades för att passa in I det standardiserade Japan Karate Federation (JKF) regelverket. 

Omoto som lärt sig de urspungliga teknikerna känner ett starkt intresse att utveckla och bevara de ursprungliga Gojuryu teknikerna. 

Omoto anser också att dagens moderna karate saknar riktig filosofisk och etisk grund. 

Den moderna sportkaraten har tappat bort de gamla värdena. 

Omoto undervisar i Filosofi i High school sedan 35 år.
Han har en stark övertygelse att det behövs en korrekt Filosofisk och andlig forskning om Karatedo.

 

Erik Nilsson, Branchchief Sverige och Vice President GIKKU ,Norra Europa.
Kyoshi 8 Dan  Gojuryu International Karate Kobudo Union.

Erik började träna shitoryu karate 1971.
I början av 1980  talet  kom han i kontakt med Gojuryu karate då han tränade för Takashi Masuyama, Östermalms karateklubb.
2013 fick han möjlighet att utveckla och fördjupa sitt intresse för  traditionell Okinawa Gojyryu och 
Ryukyu KpbuDo då han inledde sitt samarbete och studier  under Kacho Omoto GIKKU.
2015 erhöll Erik Shihan licence efter att erlagt examen i samband med den avancerade Gojuryu kursen för Shihans i Japan.
Vid Kancho Omotos besök i Sverige  2016 hölls daglig träning med tyngdpunkt på Ryukyu KobuDo  samtidigt hölls också 
det första Yuzenkai träningslägret i Sverige lett av Kancho Omoto.
En förnyad intensiv träningssejour med Shihans i Japan 2018 avslutades med att Erik erhöll utnämningen till Kyoshi , Gojuryu International Karate KobuDo Union, Yuzenkai och graden 8 Dan Gojuryu och 7 Dan Ryukyu Kobudo. 

Yuzenkai
Inom Yuzenkai strävar vi efter att utforska de ursprungliga Gojuryu teknikerna som till stor del kommit att försvinna på grund av karatens anpassning till de moderna tävlingssystemen. 

Vi vill bevara och föra vidare kunskapen om de ursprungliga teknikerna som var anpassade för martial arts, självförsvar i syfte att överleva. 
Yuzenkai praktiserar därför främst "fullkontakt" Gojuryu innefattande både Slag (Tsuki), sparkar (geri), ledlås (kansetsu waza), stryptekniker(shime waza), brottning(katame waza) och kast(naga waza)
Yuzenkai betyder "Karate Group for Bravery and Highest goodness".

YU and ZEN är också de Japanska tecknen för Kancho Omotos två lärare Yoshiaki Naganuma Och Isamu Kato. 

inom Yuzenkai studerar vi  Nahate Gojuryu. Vi ser släktskapet med de andra stilarna som växte fram i Nahate distriktet Gojuryu, Toonryu, Ryueiryu  ochUechiryu. Speciellt de tre förstnämnda som samtliga kan härledas till Ryu-Ryuko den som antas ha undervisat Kanryou Higaonna.

Yuzenkai okinawa kobudo omfattar vapnen Sai,Tonfa,Kama,Bo och Nunchaku.