Instruktörer Hikarikai

BJÖRN LARSSON , Sensei  3 Dan

Björn startade sin karate träning i stilen Kyokushinkai.

1996 anslöt han sig till Telge karate och stilen shitoryu.
Björn är graderad till 3 Dan i shitoryu