Nyheter

Läger för avancerade över 14 år .
Lördag 14 april  
kl 11:00- 16:00

Kostnad 300:- 
             


Skicka gärna föranmälan till postmaster@telgekarate.se