Tider - Pris

Du har som medlem i någon av klubbarna möjlighet att träna även på den 
andra klubbens tider.

PRISER
                                  Vuxen       Barn
Karate / Termin     1,600kr     1.300kr

Karate(grund) + Karate(avancerad)  +400kr
Kobudo + 500kr
 

Avgiften betalas till

PLUSGIRO    48 46 21 - 8