SOGO BUDO KANETAKAI IADO

IADO
Vi tränar den Iado som lärdes ut av Shogo Kuniba inom Seshinkai.
Kuniba började studera Iado vid 17 års ålder stilen var Mugai Ryu och läraren var Ishii Gogetsu, som var en elev till Nakagawa Shiryo Shinichi, den 11 e och sista Soken för stilen Mugai Ryu. Mugai Ryu splittrades därefter i många olika grenar varav den gren som tränades inom Seishinkai var en.

Toshio Kaneta fortsätter att träna och lära ut denna Iado tradition från Seishinkai 
genom Sogo Budo Kanetakai.

Stilen omfattar 13 kata och kan utföras från sittande Seiza och stående.