RYUKYU Kobudo .

Ryukyu Kobudo är en ursprunglig kampkonst med olika redskap från Okinawa/Japan.
I KobuDo använder man de traditionella vapnen som har sitt ursrung från Okinawa.

De vapen vi använder i vår träning är :
- Bo/Kon
- Sai
- Tonfa
- Kama
- Nunchako

På Okinawa och i Japan är det relativt vanligt att man tränar KobuDo parallellt med karate.
KobuDo är ett bra komplement till karateträning  som förstärker karateteknikerna.

På Okinawa utvecklade de olika shihans sina tekniker och kator för Kobudo och de växte ofta fram lokalt. De olika områdena och Shihans hade sina respektive Katas.
Många kata fick därför namn efter  byn /området där de utvecklades. Tex  Hamahigana Tonfa  namngivet efter området Hamahigana osv.

I början av 1900-talet började några shihans  samla de olika katorna från de olika områdena för att bla. bevara dessa för framtiden.  Två sådana kända Shihans var  Shinken Taira och Shinko Mataoshi.

Den Kobudo vi studerar  kommer till stor del från de kator dessa bevarat  men även från andra källor.

Vår inriktning från Sogo Budo Kaneta Kai härstammar från Taira grenen genom Seishin kai . Shogo Kuniba tränade kobudo under Taira och erhöll Shihan license och grad från Taira.

Vår inriktning från Gojuryu International Karate Kobudo Union, Yuzenkai härstammar till stor del från Mataoshi grenen. I Seiko Higas dojo på Okinawa tränade Higa och Mataoshi tillsammans kobudo.
Mataoshi bodde också under ca. 5 års tid i Japan Kanagawa district och undervisade 
Ishikawas elever i Japan.

För att träna Kobudo krävs det att man har lärt sig grunderna i karate.

 

Hanshi Kazunori Omoto,
Gojuryu International Karate-do Kobu-do Yuzenkai.

Toshio Kaneta, Soke Sogo Budo Kanetakai.

Våra Kata

Bo Katas
Bo Kata Ni                         
Ry Bi No Bo 
Syushi No Kon   
Syushi No Kon Nidan  
Choun No Kon                                                                                   
Sishii No Kon
Sakugawa no kon
Sunakake No kon

Kama Katas
Gekisai Godan(Kama)
Mataoshi No Nisho Kama
Kanekawa No Nisho Kama
Tozan No Nisho Kama


 

Våra kata

Tonfa Katas
Gekisai Yondan( Tonfa)  
Hamahigana Tonfa (K) 
Hamahigana Tonfa   
Yaragua No Tonfa    
Kaneta no Tonfa

Sai Katas
 Gekisai Sandan(Sai) 
Hamahigana No Sai 
 Sai Ryu Sho  
Seienchin No sai 
 Towada No Sai 
Matsumura No Sai

Nunchako Katas
Kyuten No Nunchako