För att ha möjlighet att delta i gradering gäller att du ska ha deltagit regelbundet under träningarna.
Du ska alltid kunna utföra samtliga katas från tidigare graderingsnivå.
Vid graderingarna kommer du också att få visa Kihon, Från 8 kyu tillkommer kumite.
Från 5 kyu tillkommer Bunkai.
Kata markerade i fetstil är kata tränade i Shitoryu Motobu ha Kanetakai system övriga kata tränas generellt inom shitoryu.

          9-6 kyu ( Gult/ 1 /2 / 3 streck)
Go uke
Empi Roppo
Jin o kata 1-2
Pinan Nidan
Pinan Shodan

          5 kyu ( Grönt )
Shoto Roppo
Pinan Sandan
Jin o kata 3-4
Gekisadai shodan

          4 kyu ( Grönt 1 streck)
Pinan Yondan
Jin o kata 5-6
Gekisaida nidan

          3 kyu ( Grönt 2 streck)
Juroko
Sanchin
Pinan godan
Jin o kata 7-8

2 kyu ( Brunt)
Annanko
Naifanchi Shodan
Kosokun-dai

          1 kyu  ( Brunt 1 streck)
Tensho
Bassai-dai

.

Shodan-ho (brunt 2 streck)
Kunna alla kata från tidigare nivå.
Ha egenskaper/ karaktär lämplig för svart bälte kandidat.
Tidigast efter 1 år finns möjlighet att 
pröva för svart bälte
 

          1 DAN (Shodan)
Teoriprov Före det praktiska testet för Shodan ska eleven ha klarat godkänt på det teoretiska provet.
Kunna alla kata från tidigare nivå samt stilens kihon kata Jin o kata 1-16
Kunna visa 2 Bunkai från varje kata.
18 års ålders gräns för vuxen svartbälte.
Under 18 år junior svart bälte. Kommer att bytas mot vuxen svart bälte när eleven efter 18 års ålder mognat.

          2 DAN (Nidan)
Jion
Seienchin
Bassai-sho
Matzukase
Aoyagi

          3 DAN (Sandan)
Sepai
Seisan
Rohai

Saifa
Shisochin

          4 DAN (Yondan)
Tomari Bassai
Chinto
Korurunfa

Soshin
Matsumura Bassai
Haufa

          5 DAN (Godan)
Gojushio
Sanseru
Nipaipo
Suparimpei

          6 DAN Rokudan)
Samtliga tidigare kata samt ett mycket gott register av bunkai från kata.
Tillkommande kata:
Hagfa
Niseishi
 

Alternativa kata som tränas inom systemet är:
Enpi
Kosunkun-sho
Unshu